top of page
Registration is closed

The suggested ticket fee of 100€ per person is a donation, but you may give what you can cheerfully give via bank transfer or on the day of the concert at the Grand Hotel Union

DONATIONS

Account name: SILA IWCL

Address: Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0284 3026 4714 732

Bank: NLB Banka d.d.

Reference: DONACIJA 2023

With the funds raised we will make it possible to transfer the music to appropriate sound carriers, for Spominčica-Alzheimer Slovenija Association, Trepetlika Association-association of patients with Parkinsonism and other extrapyramidal disorders, medical institutions and homes for the elderly, to improve the well-being of those who suffering.

*

Predlagana vstopnina 100€ na osebo je donacija, lahko pa podarite, kolikor želite, preko bančnega nakazila ali na dan koncerta v Grand hotelu Union

DONACIJA

Naziv računa: SILA IWCL

Naslov: Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0284 3026 4714 732

Banka: NLB Banka d.d.

Referenca: DONACIJA 2023

Z zbranimi sredstvi bomo omogočili, da bo izvajana glasba prenesena na ustrezne nosilce zvoka, za združenje Spominčica-Alzheimer Slovenija, društvo Trepetlika-društvo bolnikov s Parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidalnimi motnjami, zdravstvene ustanove ter domove starejših,  z namenom izboljšanja počutja obolelih.

bottom of page