top of page

Wed, 29 Nov

|

Ljubljana

30th Anniversary SILA IWCL - Charity evening with concert “The Impact of Music on the Brain - Homage to music and health

In celebration of the 30th Anniversary of the International Women’s Association of the SILA IWCL

Registration is closed
See other events
30th Anniversary SILA IWCL - Charity evening with concert “The Impact of Music on the Brain - Homage to music and health
30th Anniversary SILA IWCL - Charity evening with concert “The Impact of Music on the Brain - Homage to music and health

Time & Location

29 Nov 2023, 7:00 pm

Ljubljana, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, Slovenia

About the Event

On November 29, we will gather on a very special occasion. On this occasion, I would like to extend special thanks to the President of the Republic of Slovenia, who has recognized the urgent issue of neurological diseases and responded to our call.

 The International Women's Club SILA IWCL, with the support of the diplomatic community, is celebrating its third decade of successful operation in your country this year. 

 Music is a universal human experience. It is no secret that melodic voices soothe, simultaneously invigorate the body, and relax the spirit.

Today in the final decade of celebrating the 30th anniversary of the SILA IWCL association, music plays a crucial role in raising awareness of the impact of music on the brain. Therefore, we wish to express support for all those suffering from the consequences of serious illnesses. I encounter many people suffering from the effects of dementia, Alzheimer's, Parkinson's, and many other mental illnesses, which unfortunately are very present in all aspects of our lives. We are highlighting a silent epidemic, the epidemic of neurodegenerative diseases, especially dementia, for which we can never be fully prepared.

With this project, we want to look through the prism of music and art in general, to examine broader perspectives and unveil layers that, as a society, we are blind to.

Relevant institutions dealing with this issue will receive all the professional material to contribute to easing these diseases. We are on the path to sharing this unique connection between art and science to improve the quality of our lives with you.

Illness does not choose; it strikes when least expected. Today, we have the opportunity to unite science and art, all the support and love, to confront a challenging social issue.

This event can be the foundation of a friendly international association that builds bridges with music and breaks down walls.

May the power of music unite us, and may friendship connect us. May music, on its wings, lead us into the upcoming festive season, where inner peace is cherished, and where we will create beautiful memories for ourselves and our loved ones.

You are kindly invited to support the event with recommended donations via bank transfer or on the day of the concert at Grand Hotel Union

DONATIONS

Account name: SILA IWCL

Address: Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0284 3026 4714 732

Bank: NLB Banka d.d.

Reference: DONACIJA 2023

***

Dne 29. 11.  se bomo  zbrali ob prav posebni priložnosti. Predsednici Republike Slovenije, ki je uvidela perečo problematiko nevroloških bolezni in se odzvala našemu klicu, se lepo zahvaljujemo.

Mednarodno združenje žensk SILA IWCL s podporo diplomatske skupnosti letos obeležuje tretjo dekado uspešnega delovanja v vaši državi. 

Glasba je univerzalna človekova izkušnja. Ni skrivnost, da melodični zvoki pomirjajo, istočasno poživijo telo in sprostijo duha.

Danes, v zadnji dekadi praznovanja 30-letnice združenja SILA IWCL, igra glasba ključno vlogo pri zavedanju o vplivu glasbe na možgane, zato želim deliti podporo vsem tistim, ki trpijo za posledicami težkih bolezni. Srečujem veliko ljudi, ki imajo svojce z demenco, Alzheimerjevo, Parkinsonovo in mnogimi drugimi nevrološkimi boleznimi, ki so žal zelo prisotne v vseh porah našega življenja.

Opozarjamo na tiho epidemijo nevrodegenerativnih bolezni, predvsem demence, na katero se ne moremo nikoli pripraviti. S tem projektom želimo skozi prizmo glasbe in umetnosti nasploh pogledati širše in odstreti plasti, za katere smo kot družba slepi. Relevantne inštitucije, ki se z omenjeno problematiko ukvarjajo, bodo prejele vso strokovno gradivo, ki naj bi pripomoglo k lajšanju bolezni. Smo na poti, da to edinstveno povezavo med umetnostjo in znanostjo za izboljšanje kakovosti našega življenja delimo z vami.

Bolezen ne izbira, udari, ko jo najmanj pričakuješ. Danes imamo možnost združiti znanost in umetnost, vso podporo inljubezen, da se spopademo s težkim družbenim izzivom.

 Ta dogodek je lahko temelj prijateljskega mednarodnega združenja, ki z glasbo gradi mostove in podira zidove.

Naj nas moč glasbe združuje in prijateljstvo povezuje. Naj nas na svojih krilih glasba odpelje v prihajajoči praznični čas, vkaterem je cenjen notranji mir in v katerem bomo sebi in svojim najbližjim podarili lepe spomine.

Vljudno vabljeni, da dogodek podprete s priporočenimi donacijami preko TRR nakazila ali na dan koncerta v Grand Hotelu Union

 

DONACIJA

Ime računa: SILA IWCL

Naslov: Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0284 3026 4714 732

Banka: NLB Banka d.d.

Referenca: DONACIJA 2023

Share This Event

bottom of page